Velikonoční dobročinný běh

TERMÍN: neděle 1. dubna 2018 od 11:00
Vedle kostela sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou

ČASOVÝ PROGRAM:
08:00 – 10:30     Registrace pro běh 10 a 5,5 km – náměstí vedle kostela
11:00                     Start všech kategorií běhu – náměstí vedle kostela
13:00                     Ukončení běhu, vyhlášení výsledků

TRAŤ: V zámeckém parku, skrz zámeckou zahradu a v okolí Hluboké nad Vltavou. Délka trasy je 10 Km s převýšením 315 m, kratší trasa měří 5,5 Km s převýšením 150 m. Trasa bude vyznačena šipkami a barevnými stuhami, na zásadních místech budou odbočky řízeny pořadateli. Start a cíl je na stejném místě vedle kostela sv. Jana Nepomuckého na náměstí. V cíli bude k dispozici občerstvení.

TRAŤ 5,5 KM: https://mapy.cz/s/2kABy
TRAŤ 10 KM:
https://mapy.cz/s/2kAy4

STARTOVNÉ: přihlášení do 23. 3. 2018 – 300,- (platba na účet Hope 4 you z.s.,  č.ú. 277798035/0300, do zprávy pro příjemce uveďte jméno závodníka) Platba startovného při registraci v den závodu 400,-V ceně startovného je pamětní tričko závodu. Prvních 100 registrovaných obdrží tričko na místě, ostatním bude zasláno poštou.

KATEGORIE:
Stejné pro trať 5,5 i 10 Km:
mládež A – do 15 let
muži B – 15 až 30 let                                      ženy X – 15 až 30 let
muži C – 31 až 50 let                                      ženy Y – 31 až 50 let
muži D – nad 50 let                                        ženy Z – nad 50 let

PŘIHLÁŠKY: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUNlUuS35EyMN4pdKsDpIfwFqjEM2oo9wXkznO8hJQzRIqzA/viewform Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení závodníka, rok narození, délku tratě, případně název sportovního oddílu.

PODMÍNKY: Závodník je povinen proběhnout všemi kontrolami, musí mít upevněné startovní číslo na hrudi, tak aby bylo čitelné pro rozhodčí. Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce. Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod. Závodník smí proběhnout cílem pouze jednou.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN DO CHARITATIVNÍHO PROJEKTU ŘETĚZ NADĚJE.